ZA-PA-MacGrid-AR-for-asphalt-anti-crack-reinforcement_

MacGrid® EG

MacGrid® EG janë rrjeta polietileni (HDPE) me modul të lartë elasticiteti dhe dendësi të madhe, prodhuar nga një proces nxjerrjeje dhe goditjeje dhe i karakterizuar nga një rezistencë në tërheqje në dy drejtime, tërthore dhe gjatësore.

MacGrid® EG janë gjeogridë që përdoren kryesisht me shtresa granuli për ndërtimin e rrugëve, ose rruge te aksesueshme nga kamionë në pyje, miniera dhe agrikulturë. Ato kanë gjithashtu edhe një funksion të stabilizimit të dherave.

Mbushja me granule lidhet me MacGrid® EG, që siguron kufizim anësor të zhavorreve.

MacGrid® EG kontrollon deformimin dhe rrudhosjen në këto struktura, dhe lejojnë shpesh reduktim të këtyreve shtresave me granule.

AL

need more information maccaferri