nailing_2

Lidhësit HR

HR Grips dhe HR Links janë komponentë të rëndësishëm të Steelgrid® HR Kit.

• HR Links lidhin kryq panelet e afërt të rrjetës Steelgrid® HR dhe nuk kërkojnë mjete. Këto lidhje kapin kabllot e çelikut, duke i lidhur ato afër. Të ofruara në dy lloje veshjesh, GalMac® i galvanizuar (Class A) dhe inoksi ( për përdorim me Steelgrid® HR të veshur me PVC).
• HR Grips janë teknikisht superiore ndaj kavove tradicionalë lidhëse dhe përdoren për të lidhur kabllot e thurura Brenda me Steelgrid® HR në majë dhe në fund të kavos në faqen e shkëmbit ose skarpatës. HR Grips ofrojnë një performancë optimale, besueshmëri dhe jetëgjatësi.

AL

need more information maccaferri