macTex

MacTex® H

MacTex® H are janë gjeotekstile jo të endura të cilësisë së lartë të prodhuar nga fibra polipropileni me rezistencë të lartë të grumbulluara nga një trajtim me presim dhe të kalendruar termikisht. Produkti është i përshtatshëm për gjithë aplikimet e përgjithshme të gjeotekstileve përfshirë filtrimin dhe ndarjen.

MacTex® N

MacTex® N janë gjeotekstile jo të endura të cilësisë së lartë të prodhuar nga fibra polipropileni me rezistencë të lartë të grumbulluara vetëm nga një trajtim të presuar. Produkti është i përshtatshëm për gjithë aplikimet e përgjithshme të gjeotekstileve përfshirë filtrimin dhe ndarjen.

MacTex® P

MacTex® P janë gjeotekstile jo të endura të cilësisë së lartë të prodhuar nga fibra polipropileni me rezistencë të lartë të grumbulluara nga një trajtim të presuar dhe dhe të kalendruar termikisht. Produkti është i përshtatshëm për gjithë aplikimet e përgjithshme të gjeotekstileve përfshirë filtrimin dhe ndarjen. Përveç kësaj, trashësia dhe pesha e lejon atë  të përdoret me sukses si një shtresë mbrojtëse në landfille.

AL

need more information maccaferri