MacLine-GCL

MacLine® GCL

Macline® GCL është një gjeokompozitë që konsiston në një shtresë bentonite e mbërthyer midis dy gjeotekstileve jo të endura të presuara. Tri shtresat janë të presuara së bashku për një performancë maksimale ndaj kushteve të shumëllojshme të terrrenit.

Forma e integruar e betonite dhe fibrave të presuara që sigurojnë rezistencë të lartë ndaj forcave prerëse dhe lejojnë GCL për të ofruar përshkueshmëri të vogël edhe në kushte shumë të ashpra. MacLine® GCL ka një rezistencë të brenshme ndaj forcave prerëse për aplikime në skarpate të pjerrëta.

AL

need more information maccaferri