ZA-PA-MacGrid-AR-for-asphalt-anti-crack-reinforcement_

MacGrid® AR

MacGrid® AR janë struktura planare gjeogridi që përdoren për përforcimin e rrugëve të asfaltuara. Gjeogridet janë të përbërë nga fibra xhami apo pliestër të endure sëbashku në një konfigurim rrjete, që me pas vishet. Ato kanë një rezistencë të lartë në tërheqje dhe modul të lartë të elasticitetit në zgjatime të vogla. Ato ofrojnë një zgjidhje me pak kosto për të ndaluar çarjet në pjesën e sipërme të asfaltit në sipërfaqen e rrugës gjatë rishtrimit të tyre.
Përfshijnë gjithashtu edhe një suport të pasëm për strukturën e rrjetës. Tekstili mbushet me bitum për parandalimin e çarjeve me një membranë hidroizoluese dhe përmirëson lidhjen midis shtresav etë asfaltit.

MacGrid® EG

MacGrid® EG janë rrjeta polietileni (HDPE) me modul të lartë elasticiteti dhe dendësi të madhe, prodhuar nga një proces nxjerrjeje dhe goditjeje dhe i karakterizuar nga një rezistencë në tërheqje në dy drejtime, tërthore dhe gjatësore.
MacGrid® EG janë gjeogridë që përdoren kryesisht me shtresa granuli për ndërtimin e rrugëve, ose rruge te aksesueshme nga kamionë në pyje, miniera dhe agrikulturë. Ato kanë gjithashtu edhe një funksion të stabilizimit të dherave.
Mbushja me granule lidhet me MacGrid® EG, që siguron kufizim anësor të zhavorreve.
MacGrid® EG kontrollon deformimin dhe rrudhosjen në këto struktura, dhe lejojnë shpesh reduktim të këtyreve shtresave me granule.

MacGrid® T

MacGrid® T është një kompozitë për përforcim të dherave e përbërë nga gjeogride të endura me multifilamente poliestëri më rezistencë të lartë të mbrojtura nga një veshje polimeri. Përveç kësaj ofron një aderencë të përmirësuar ndaj fërkimit, si rezultat i aplikimit të veshjes 3D me multifilamente poliolefin.
Gjeogridet MacGrid® T janë të projektuar për të qënë të qëndrueshëm mekanikisht dhe kimikisht, dhe rezistent ndaj degradimit biologjik.

AL

need more information maccaferri