BR-LF-MacLine-MacTex-and-MacDrain-for-landfills_

MacDrain® C

MacDrain® C është një kompozitë drenazhimi (GCD) për drenazhim planar. Përbëhet duke lidhur një material me bërthama drenazhimi me një gjeotekstil jo të endur që mund të funksionojnë edhe si shtresa ndarëse ose mbrojtëse. Kompozita është e papërshkueshme nga uji pasi materiali me bërthama është i prodhuar nga një membranë polietileni me dendësi të madhe me një profil i mbërthyer.

MacDrain® N

MacDrain® N është një gjeokompozitë drenazhimi për drenazhim planar. Është e krijuar nga ngjitje me nxehtësi të gjeonetit të drenazhimit HDPE midis një shtrese me membranë polietileni dhe një gjeotekstili jo të endur dhe performon si një shtresë ndarëse, filtruese dhe mbrojtëse. Bërthama e drenazhimit të gjeonetit formohet nga dy sete te veshura paralele që mbivendosen njëri mbi tjetrin dhe lidhen për të krijuar një rrjetë me hapje në formë rombi.

MacDrain® M

MacDrain® M është një gjeokompozitë drenazhimi (GCD) për drenazhim planar. Është e përbërë nga një lidhje termike e një veshje 3-dimensional të monofilamenteve polimere midis dy gjeotekstileve fltrues që mund të performojnë gjithashtu edhe si shtresa ndarëse ose mbrojtëse. Bërthama 3D e veshur ka një formë të bikonike.

 

MacDrain® W

MacDrain® W është një gjeokompozit drenazhimi për drenazhim planar. Është e përbërë nga një lidhje termike të një bërthame 3-dimensionale drenazhimi me monofilamente midis dy gjeotekstileve jo të endur që mund të performojnë gjithashtu edhe si shtresa ndarëse ose mbrojtëse. Bërthama 3D e veshur e drenazhimit ka një konfigurim “W” me kanale gjatësorë paralelë.

AL

need more information maccaferri