11

Ndërsa gabionët tanë me rrjetë teli çeliku të endur Të Përdredhur Dyfish përdoren në aplikime të vështira inxhinierike dhe gjeoteknke, gabionët e salduar janë shumë të famshëm në zbatimet arkitektonike, ose struktura me lartësi të vogël ku ka një rrezik minimal ndaj uljeve diferenciale.

Filozofia e Gabionëve Welded (të salduar) është e ngjashme me njësitë ton atë endura; njësitë tona të rrjetave të salduara përbëhen nga panele të një rrjete teli të salduara cilësore, që sigurohen për të formuar një njësi gabioni, që mbushet në terren me gurë për të formuar një strukturë të duhur.

Përdorimet arkitektonike dhe peisazhore të këtyre njësive janë të famshme, sepse ato kanë një pamje të rregullt kur mbushen si duhet me gurë cilësorë. Njësitë e gabionëve me rrjetë të salduar përdoren me sukses në muret që qëndrojnë në këmbë, mbrojtje dhe karakteristika të tjera që përdoren në mjedisin e ndërtimit.

Si të gjitha zgjidhje me gabionë, ato duhet të projektohen sipas kërkesave të projektit.

Njësitë e gabionit me rrjetë të salduar nuk duhet të përdoren në rrjedhat ujore për shkak të rrezikut ndaj çedimeve diferenciale.

AL

need more information maccaferri