biomac1

Mbulesat BioMac® përdoren për mbrojtjen ndaj erozionit në sipërfaqe. Gjithashtu i njohur siErosion Control Protection (RECPs) mats, ato ofrojnë mbrojtje të menjëhershme në skarpatet eprekshme ndaj efekteteve të erozionit prej erës, shiut dhe vërshimeve. I vendosur në faqen eskarpateve BioMac® mbështet zhvillimin e bimësisë. Ndërsa dysheku (materasi) bio-degradonme kalimin e kohës, funksioni për mbrojtjen mirëmbahet akoma nga bimësia. 

Mbulesat  BioMac®  janë përdorur si mbrojtëse sipërfaqësore në përforciminn e dherave, tësiguruar me një fasadë gjeogridi në skarpate duke ndaluar largimin e dherave sipërfaqësor.   

Familja e produkteve BioMac® përbëhen nga një përzierje e fibrave plotësisht tëbiodegradueshme që integrohen gjatë prodhimit të tyre. Fibrat janë të përforcuara me një rrjetëtë hollë polipropileni e qepur në të dyja anët gjatë prodhimit. Në varësi të llojit të fibrave tëpërdorura, mbulesat BioMac® në dispozicion janë si më poshtë:

  • BioMac® S: konsitojnë në fibra të kashtës
  • BioMac®SC: konsitojnë në një përzierje të fibrave të kashtës dhe kashtë kokosi
  • BioMac®C: konsitojnë në kashtë kokosi   

Fibrat BioMac®  mund të sigurohen në varësi të vendit. Edhe të mbjellura me përzierje të duhurtë farave të zgjedhura.

AL

need more information maccaferri