nailing_2

Ankorat

Ne ofrojmë tipa të ndryshëm të ankorave që përdoren në lidhje me Sistemet tona MacRO për mbrojtjen ndaj rënies së shkëmbinjve dhe katastrofave natyrore. Këto përdoren në aplikime të shumta sin ë fasadat e fiksuara (të shtrënguara me bullona) në kombinim me rrjetat tona.

Shufrat me Kapacitet të Lartë për Vetë-Shpime me një shumëllojshmëri në diametra, rezistencë të çelikut dhe mbrojtje të korrozionit, si ato të veshura nga proceset elktrolite, galvanizimit te fortë ose veshjet epoxy. Kokat e shpimit, bashkuesit, pllakat dhe bullonat janë gjithashtu në dispozicion për tju përshtatur kërkesve të projektit dhe kushteve të terrenit.

Shufrat me Thurje të Vazhdueshme – në dispozicion me një shumëllojshmëri në diametra, rezistencë të çelikut dhe mbrojtje të korrozionit, si ato të veshura nga proceset elktrolite, galvanizimit te fortë ose veshjet epoxy. Bashkuesit, bulonat e filetuar dhe pllakat janë gjthashtu në dizpozicion që ti përshtaten kërkesave të projektit.

AL

need more information maccaferri