Drainage Geocomposites

Home > Products > Drainage Geocomposites

Drainage Geocomposites

Image

Kompozitat e drenazhimit përbëhen duke bashkuar, gjatë prodhimit, një shtresë berthame drenazhi (mund të jetë ose një shtresë, një rrjetë ose një element i derdhur) midis dy shtresave gjeotekstile. Kompoziti është i aftë të sigurojë filtrim, ndarje dhe, ndonjëherë, edhe funksione të tjera si mbrojtja. Edhe me përdorimet e shumëfishta qëllimi kryesor është ai i kullimit, për këtë arsye, performancat kulluese afatgjata të kompozitit duhet të jenë të njohura mirë (variacionet e rrjedhës dhe prurjes në shtypje, efikasiteti i filtrit etj.)