Biaxial Geogrids

Home > Products > Biaxial Geogrids

Biaxial Geogrids

Image

Gjeogridet biaksiale përdoren, kryesisht, për qëllime përforcimi në aplikimet e stabilizimit të tokës; kryesisht sepse struktura e tyre simetrike është në gjendje të sigurojë rezistencen e nevojshme dhe një efekt kufizues. Rezistenca në tërheqje dhe gjeometria e këtyre gjeogridave është normalisht simetrike me qëndrueshmëri në tërheqje nga 20 në 300 (ose edhe më shumë) kN/m; Për më tepër, polimeri dhe format e hapjes mund të ndryshojnë sipas vetive të kërkuara në tërheqje dhe mbushjes.

Success Stories

NTPC SIDING-GADARWARA PROJECT– BLANKET THICKNESS REDUCTION

Use of geosynthetics solution improves the performance of formation layer, which plays an important role for good performance of track. Also, it he

GADARWARA – NARSINGHPUR, MADHYA PRADESH – India
NTPC SIDING-GADARWARA PROJECT– BLANKET THICKNESS REDUCTION

Deep dive into Biaxial Geogrids