Officine Maccaferri
BALKANS
Hyr
Vendi

Hyr

Harruat fjalëkalimin tuaj?

Privatësia

Në Officine Maccaferri S.p.A. ne kemi marrë përsipër të mbrojmë privatësinë tuaj. Duam t’ju informojmë për mënyrën si i grumbullojmë, përdorim, ndajmë dhe ruajmë informacionet rreth jush dhe mundësitë e zgjedhjeve që janë në dispozicion për ju.

Kjo rregullore privatësie tregon mënyrën si grumbullojmë, përdorim, ndajmë dhe ruajmë informacionet që marrim rreth jush online sipas pikës 13 të ligjit italian, dekreti nr. 196 i datës 30 Qershor 2003, Kodi i Mbrojtjes të të Dhënave Personale.

Meqenëse ne mund ta ndryshojmë këtë rregullore privatësie online, ju rekomandojmë që të kontrolloni herë pas here versionin aktual që është në dispozicion.

  1. Informacionet që grumbullojmë

Llojet e informacioneve që grumbullojmë janë të dhënat personale që na jepni, si emri dhe adresa e email-it.

  1. Si i grumbullojmë informacionet

Ne i grumbullojmë të dhënat personale që na jepni direkt duke u regjistruar në faqet tona të internetit online. Për shembull, kur regjistroheni në faqet tona të internetit, ne do t’ju pyesim për informacione personale, si për shembull emri dhe adresa e email-it.

Ne i grumbullojmë gjithashtu informacionet përmes kukive dhe teknologjive të ngjashme, por nuk i përdorim kukit e profilizimit. Për më shumë informacione mbi përdorimin e kukive, ju lutem lexoni Rregullorja për Kukit.

  1. Llogaria juaj

Nuk është e detyrueshme që ju të na jepni të dhënat tuaja personale dhe kjo nuk ndikon në navigimin e faqeve tona të internetit.

Sidoqoftë, nëse doni të hyni në zonën private të faqeve tona të internetit, aty ku ne ndajmë informacione të tjera me ju, atëherë duhet të regjistroheni si përdorues.

  1. Si i përpunojmë informacionet që grumbullojmë

Të dhënat tuaja personale përpunohen në formë elektronike.

  1. Qëllimet e përpunimit të të dhënave

Ne i përdorin informacionet personale për t’ju identifikuar dhe për t’ju lejuar të hyni në zonën e rezervuar në faqet tona të internetit.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale për t’ju dërguar lajmërimet tona, nëse e keni kërkuar këtë shërbim. Lajmërimet tona ju dërgohen me email. Ju do të keni mundësinë ta refuzoni këtë shërbim duke klikuar lidhjen “refuzo” që ndodhet në çdo email që ju dërgojmë.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja me qëllim që t’ju dërgojmë email-ë me promocionet dhe ofertat tona, nëse keni pranuar që të merrni këtë shërbim dhe keni pranuar një përdorim të tillë të të dhënave tuaja personale.

Nëse regjistroheni si përdorues, dhe nëse pranoni, ne mund t’ia komunikojmë të dhënat tuaja personale filialit të Officine Maccaferri që është më pranë jush dhe që mund t’i shërbejë më mirë qëllimeve tuaja, me qëllim që t’ju ofrojmë sistemin më të mirë të mundshëm të ofertës në treg.

Përveçse në rastin e treguar më sipër, të dhënat tuaja personale nuk do të bëhen publike dhe ne nuk do t’i ndajmë ose komunikojmë informacionet tuaja personale me asnjë.

  1. Si i ruajmë të dhënat tuaja personale

Ne do të marrim të gjithë hapat e nevojshëm për të shkatërruar në mënyrë të sigurt ose për të de-identifikuar përfundimisht informacionet personale kur nuk na duhen më. Ne do t’i mbajmë informacionet tuaja online vetëm për sa kohë na duhen që të ofrojmë shërbimet tona, përveç nëse na kërkohet me ligj ose rregullore apo për hetime gjyqësore dhe rregullatore që t’i ruajmë.

  1. Kush i përpunon të dhënat tuaja

“Kontrollori i të dhënave” për të dhënat tuaja personale sipas Kodit Italian për Mbrojtjen e të Dhënave është Officine Maccaferri S.p.A.

Nëse ju keni pranuar që të na lini të komunikojmë të dhënat personale që na jepi me një prej filialeve tona, ju lutem të jeni në dijeni se ju mund t’i kontaktoni ata në çdo kohë në adresat e mëposhtme:

Officine Maccaferri S.p.A.
Officine Maccaferri S.r.l.
S.A.S. Frence Maccaferri
Maccaferri (IRL) Ltd.
Maccaferri Tunise
Bianchini de Portugal Ltda
Maccaferri Gabions CIS
Maccaferri Kazakhastan LLC
Maccaferri Ukraine LLC
Maccaferri Georgia LLC
Maccaferri Azerbaycan LLC
Maccaferri Central Europe S.R.O.
Maccaferri LTD
Maccaferri Polska Sp Z.O.O.
Maccaferri Enviromental Solutions, D.O.O.
Maccaferri Hellas Sole Partner LLC.
Maccaferri Balkans Sh. P.K.
A. Bianchini Ingeniero S.A.
Maccaferri Deutschland Gmbh
Maccaferri Romania Srl
SIA Maccaferri Latvia
Maccaferri Magyarorszag Kft
Maccaferri do Brasil Ltda
Maccaferri de Argentina S.A
Maccaferri de Perù S.A.C.
Maccaferri de Venezuela S.A.
Maccaferri de Centro America Ltda
Maccaferri Caribe
Maccaferri Honduras
Maccaferri Nicaragua
Maccaferri de Colombia Ltda
Maccaferri de Bolivia LTDA
Maccaferri de Ecuador
Maccaferri de Guatemala
Maccaferri de Panama S.A.
Maccaferri de El Salvador S.A de C.V.
Maccaferri Inc.
Maccaferri Canada LTD
Maccaferri de Mexico S.A. De C.V.
Maccaferri (Malaysia) SDN BHD
Maccaferri Asia Ltd.
Maccaferri Enviromental Solutions PVT Ltd
Maccaferri Indonesia P.T
Maccaferri Nepal PVT LTD
Maccaferri Middle East LLC
Maccaferri Phillipines Inc.
Maccaferri SA PTY LTD
Officine Maccaferri Nigeria Ltd.
Maccaferri du Maroc

“Përpunuesit e të dhënave” sipas Kodit Italian për Mbrojtjen e të Dhënave janë:

 Officine Maccaferri S.p.A

  1. Të drejtat tuaja

Ju do të keni gjithmonë të drejtën për të hapur, përditësuar, ndryshuar, korrigjuar ose fshirë informacionet tuaja personale duke kontaktuar “kontrollorin e të dhënave” Officine Maccaferri S.p.A., via John Fitzgerald Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa, Bologna, Numri i telefonit: +39 051 64 36 000, Faks: +39 051 64 36 201. Nëse të dhënat tuaja janë komunikuar në një prej filialeve tona, ju mund t’i kontaktoni ata në adresat e treguara më sipër.

Ju keni mundësinë të zgjidhni se si Officine Maccaferri S.p.A. i përdor informacionet tuaja, si për shembull mënyrën si ju kontaktojmë për qëllime tregtare ose mënyrën si i menaxhojmë kukit dhe teknologjitë e ngjashme. Ju mund të zgjidhni gjithmonë të refuzoni shërbimet tona të lajmërimit.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2018 P.IVA IT 02145540379

Share This