Officine Maccaferri
BALKANS
Hyr
Vendi

Hyr

Mrojtje lumore në hidrocentralin e Brbushnicës në Maqedoni

macedonia_hydraulic-works

Muret tona mbajtëse prej gabioni dhe dyshekët e Reno parandalojnë rrëshqitjet e tokës dhe mbrojnë bankinat e lumenjve nga erozioni

Gabionat gjithnjë e më shumë po përdoren për të trajtuar çështje të ndryshme që lidhen me hidrocentralet. Gabionat tonë janë përdorur në Hidrocentralin Brbushnicës në Maqedoni, për të ndërtuar një mur mbajtës për të parandaluar rrëshqitjen e dheut dhe për të mbrojtur bregun e lumit nga erozioni.

Hidrocentrali i Vogël i Brushnicës është pjesë e projektit shtetëror të Maqedonisë për të ndërtuar një numër hidrocentralesh të vogla përgjatë lumenjve të Maqedonisë, me mbështetjen e investitorëve privatë.

Megjithatë, duke qenë se rrëshqitjet e tokës dhe erozioni I bregut të lumit ishin një problem në HEC-in e Brbusnicës , investitorët kontaktuan Ergo Kom Doo, distributori tonë për Maqedoninë, për ti dhënë një zgjidhje problemit.

Ergo Kom Doo krijoi një zgjidhje duke përfshirë një mur mbajtës me gabiona dhe materasët Reno, të cilat mund të parandalojnë rrëshqitjet e tokës dhe të ndalojnë erozionin duke siguruar bankinat e lumenjve me mbrojtje gjatësore.

Muri me gabiona është 120 metra e gjatë dhe 2.3 metra e lartë. Për këtë projekt u instaluan 400 m³ gabionë dhe 360 m2 materas Reno.

Investitorët ishin shumë të kënaqur me këtë zgjidhje dhe vendosën të përdorin gabionat në hidrocentrale të tjera të vogla në të gjithë vendin.

Për më shumë informacione, ju lutem të ta kontaktoni.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This