Officine Maccaferri
BALKANS
Hyr
Vendi

Hyr

Konferenca e Gjeo-Mjedisore dhe e Ndërtimit

Geo-Environment Conference_ 1

Problematikat kryesore të inxhinierisë gjeoteknike dhe mjedisore të hasura në konferencën e ndërtimit në Tiranë.

Konferenca e Gjeo – Mjedisore dhe e ndërtimit  u mbajt në Universitetin POLIS, në Tiranë, në Nëntorin që shkoi. Siç edhe është përshkruar më poshtë në këtë artikull,  me 26 Nëntor, Shoqata e Gjeoteknikëve Shqiptare, Co-PLAN dhe Universiteti POLIS kanë organizuar këtë  takim të rëndësishëm duke tërhequr profesionistë nga e gjithë Europa.

Synimi i kësaj konference ishte prezantimi me njohuri të përgjithshme teorike dhe praktike,   përsa i përket inxhinierisë gjeoteknike, problematikave lidhur me mjedisin dhe ndërtimin. Kjo nismë u mbështet nga Shoqata Ndërkombëtare e Inxhininierisë së Mekanikës së Dherave dhe Gjetoknikës [International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE] e cila është një organizatë ndërkombëtare për profesionistë, me bazë në Londër, duke mbledhur bashkë inxhinierë, akademikë dhe kontrakorë që kanë lidhje me inxhinierinë gjeoteknike, kërkues dhe profesionistë nga e gjithë Europa,të cilët ishin ftuar dhe nxitur për të qënë pjesë e kësaj konference, që të prezantonin punët dhe shkrimet e tyre.

Tematikat kryesore të konferencës ishin gjithë problematikat e fushës së gjeoteknikës dhe ndërtimit.

Qëllimet e mëtejshme të kësaj konference ishin prezantimi i arritjeve, dëshmive që kanë qënë sfidat kryesore dhe prezantimi me metodikat më të përshtatshme që janë vënë në zbatim.

Duke marrë në konsideratë praninë e shumë profesorëve të nderuar të universiteteve nga e gjithë Europa, Maccaferri kishte kënaqsinë të ndante përvojën e saj lidhur me mjedisin, zgjidhje interesante të përmbledhura në: “The advantages of concrete vertical walls MacRes System in urban areas” (Avantazhet e mureve vertikale MacResSystem në zonat e banuara), prezantuar nga Giuseppe Lembo dhe Taulant Alilanj.

Në këte prezantim inxhinierët tanë paraqitën këtë teknologji inovative (përforcimi i mureve vertikalë) për Shqipërinë, duke prezantuar mënyrat e ndërtimit kur përdoren përfocues gjeosintetikë si Paraweb.

Ata u përqënduan në  përparësitë (avantazhet) e sistemit MacRes dhe Paraweb krasuar me zgjidhje të tjera, shpjeguan mundësitë e aplikimit të tyre, si dhe arritje të tjera lidhur me kushtet gjeoteknike në kantjer.

Bashkëveprimi profesional dhe  shkëmbimi i eksperiencave të përbashkta ishin disa nga aspektet më të rëndësishme të kësaj ngjarjeje.

Gjatë konferencës Maccaferri kishte mundësinë të organizonte këtë pritje në ambjentet e Univeristetit POLIS duke tërhequr vëmendjen e të ftuarve, me zgjidhjet dhe produktet e saj.

Jeni të mirëpritur të na kontaktoni për informacione të mëtejshme.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This