Officine Maccaferri
BALKANS
Hyr
Vendi

Hyr

Konferenca e Ndertimeve Pro-Mjedisit

default-image-maccaferri

Konferenca do të mbahet 3 ditë ndërmjet datave 26 dhe 28 Nëntor të vitit 2015.
Universiteti POLIS, Shoqëria e Gjeoteknikës Shqiptare dhe Co-PLAN po organizojnë Konferencën e Ndërtimeve Pro-Mjedisit. Konferenca ka për qëllim të sigurojë një mbulim të plotë të njohurive teorike dhe praktike në lidhje me inxhinieri gjeoteknike, çeshtjet e ndërtimeve dhe ndikimeve mjedisore. Kjo iniciative mbeshtetet nga Shoqata Ndërkombetare e Mekanikës së Dherave dhe Inxhinierët Gjeoteknike. Inxhinierë, studiues dhe profesionistë nga mbarë Europa jane ftuar të marrin pjesë në këtë konferencë në mënyrë që të paraqesin punët e tyre me shkrim dhe gjithashtu te paraqesin punët e tyre. Qëllimi i konferencës është të prezantojë të gjitha arritjet dhe në këtë drejtim, për të evidentuar se çfarë kanë qënë sfidat kryesore dhe për të prezantuar zgjidhjet e përshtatshme të cilat janë përdorur. Ndërveprime profesionale dhe shkembimi i eksperiencave te ngjashme jane të rëndësishme në këtë event.
Në këtë event Maccaferri Balkans do të marrë pjesë me dy abstrakte shumë interesante me Zgjidhjet e Tyre më të Mira.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This