Officine Maccaferri
BALKANS
Hyr
Vendi

Hyr

Barrierat mbrojtëse ndaj rënies se gurëve Devoll

Barrier Gramsh

Devoll Hydropower Project mbron kundra rënies së gurëve me barriera të Maccaferrit.

Gjatë punimeve të ndërtimit në projektin e madh Devoll Hydropower Project (DHP), i cili po vazhdon  punimet në Shqipëri, një sektor i rrugës ndihmëse kërcënohej nga rënia e gurëve. Situata ishte aq delikate sa ishte e neveojshme të ndërhyhej me instalimin e barrierave mbrojtëse ndaj rënies së gurëve (rockfall barriers). Kompania kontraktore Euroteorema e cila vazhdon të punojë ngushtë  me Maccaferri Balkans për shume zgjidhje teknike mjedisore, kontaktoi Maccaferri Balkans të funizonte kantjerin me barriera mbrojtëse ndaj reniës së gurëve RockFall Barrier RB 750 KJ.

Barrierat dinamike mbrojtëse nga rënia e gurëve e Maccaferrit janë të testuara dhe të certifikuara në përputhje me Testin Europian dhe Udhezimet e Miratuara 27 (ETAG 27) të Organizimit Europian për Miratimet Teknike (EOTA). Maccaferrit i është dhënë Miratimi Teknik Europian (EuropeanTechnical Approval (ETA)) për rangun e barrierave nga 500kJ në 8,500kJ kapacitet i absorbimit të energjisë. Verifikimi i mëvonshëm i detajuar i prodhimit, furnizimit dhe asamblimit  sistemit ka mundësuar çmimin e tregut CE (standart cilësor) për sistemin e barrierave. Pas impaktit më të madh, barriera pëson deformime plastike. Lartësia reziduale (e mbetur) e barrierës pas impaktit është një karakteristikë e rëndësishme; barriera mund të jetë e ekspozuar nga një impakt i dytë i ardhshëm i rënies së gurëve përpara se ajo të mund të riparohet. Të gjitha barrierat dinamike mbrojtëse nga rënia e gurëve Maccaferri shfaqin lartësitë reziduale (lartesia e mbetur) brenda kategorisë më të lartë, Klasa A në përputhje me ETAG 027.

Kjo është faza e parë e ndërtimit me instalimin e barrierës prej 40 m të gjatë në Devoll, Shqipëri.

Na kontaktoni për të zbuluar më tej detaje teknike interesante.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This