SK BP Paralink basal reinforcemed piled embankment

Njohuri teknike, pa marrë parasysh projektin. Nëse ju jeni duke ndërtuar një shtratin e një hekurudhe, bazë zhavorri mbi tokë të butë, ose të rishtroni një autostradë me multi-korsi që transporton mijëra automjete në ditë, ne kemi njohuri teknike për të përmirësuar hekurudhat, rrugët dhe performancën e shtrimit me asfalt.

Performancë të lartë me kosto të ulët. Materialet për ndërtimin e rrugëve dhe hekurudhave janë duke u bërë të shtrenjtë dhe të rrallë dhe klientët kërkojnë një jetëgjatësi të tyre për më pak para. Gama jonë kryesore për shtirmet dhe produkteve të stabilizimit të terrenit mund t’ju ndihmojnë për të zvogëluar kërkesat e mirëmbajtjes, përdorimit të materialeve dhe shpenzimet gjatë tërë jetëgjatësisë; të gjitha gjatë mbajtjes së performances së tyre.

Teknikat dhe zgjidhjet tona. Rrjetat tona e avancuara Road Mesh mund të përforcojë strukturalisht shtrimet e asfaltit, duke reduktuar vazhdat dhe rritjen e kohëzgjatjes të lodhjes së asfaltit. Gjeogridet me fibra xhami mund të stabilizojnë dhe të forcojnë shtrimet, duke parandaluar plasaritjet reflektuese. Gjeogridet polimerikë të lidhur me nën-bazën me granule për të ngurtësuar rrugën dhe themelet rrugore për përmirësimin e performances.

Reduktimi i kostove dhe nivelit të emetimit të karbonit. Një rezultat i përbashkët i përdorimit të këtyre teknikave është një reduktim në trashësi të materialeve të ndërtimit të nevojshme për të ruajtur performancën dhe jetëgjatësinë e lodhjes; jo vetëm një kursim kostoje, por edhe një reduktim në nivelin e emtimit të karbonit të zgjidhjes.

Teknologji të nivelit më të lartë për zgjidhje me porosi. Ne përdorim softwar-e projektimi të nivelit më të lartë, duke shfaqur metodologjitë e ndryshme të projektimit, për të optimizuar përforcimin dhe trashësinë e kërkuar të shtresave të shtrimeve.
Sepse çdo projekt është i ndryshëm, ne ofrojmë gamë më të gjerë të produkteve në dispozicion për përforcimin e asfaltit dhe shtresa e palidhura, si dhe gjeokompozitat e drenazhimit për të hequr ujin nga rruga apo struktura e shtrimeve.

Zgjidhje

AL

need more information maccaferri