Muret Mbajtëse dhe Përforcimi i Dherave

Muret mbajtëse dhe përforcimi i dherave janë në qendër të asaj që ne bëjmë. Çdo javë, qindra zgjidhje tona implementohen, qoftë një mur mbajtës i vogël në banesa, apo një strukturë masive e përforcuar dheu në një autostradë kryesore. Ne ofrojmë zgjidhje me pak kosto, si dhe inxhinierike për infrastrukturën, për sipërmarësit komercialë dhe të banesave, dhe çdo klient që ka një problem të mbajtjes së dherave!

Një gamë e zgjidhjeve. Qasja jonë teknike është që një sistem nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet. Në përputhje me rrethanat, ne ofrojmë një gamë të zgjidhjeve inxhinierike dhe mund të zgjidhim ato më të përshtatshmet për nevojat specifike të klientëve të projektit. Kjo ekspertizë është ndërtuar mbi 100 vjet duke zgjidhur  probleme të strukturave mbajtëse.

Zgjidhjet dhe mjete më të fundit. Ne zhvillojmë zgjidhje dhe përdorim mjete projektimit në përputhje me gjeneratën e fundit të standardeve teknike dhe të metodave të projektimit. Si pasojë, ne projektojmë, prodhojmë dhe furnizojmë me materiale të cilësisë së lartë të qëndrueshme të cilat rrisin kohëzgjatjen e shërbimit të punimeve, zvogëlojnë ndikimin mjedisor dhe të sigurojnë klientin.

Klientët kanë mundësi të veçanta për kërkesat e tyre. Klientët mund të zgjedhin nga një gamë e strukturave mbajtëse dhe strukturat për përforcimin e dherave për t’iu përshtatur kushteve në vende të ndryshëm, performancës dhe kërkesave estetike.

Përforcimet me gjeogridë sjellin rezistencë dhe mbrojtje të mundshme të tokës. Përforcimet me gjeogridë të dherave, mundësojnë që toka të performojë më mirë se ajo në gjendjen e saj të papërforcuar, të akomodojë ngarkesa më të mëdha ose të qëndrojë në kënde me pjerrësi. Gama jonë e gjerë për përforcime me gjeogride maksimizon mundësinë për ripërdorur materialin të fituar në terren si mbushës në skarpatat e përforcuara; një objektiv kryesor për ne, sepse ajo kursen në eksportin dhe importin e materialeve nga terreni, që përfshin qëndrueshmërinë dhe reduktimin e lëvizjvet ndotëse të kamionëve. Kursimet e kostos përmes ripërdorimin të materialeve të fituara në gjeogride mund të jenë thelbësore në një projekt.

Ngarkesa ekstreme dhe mega-struktura. Gjeogridet tona me rezistencë të lartë gjithashtu na japin aftësinë për të mbështetur ngarkesa ekstreme, të tilla si ato me përvojë në togjet e minierave dhe mureve të lartë, ku një kamion i ngarkuar miniere mund të peshojë mbi 300 ton. Ngarkesa të larta hasen edhe në “mega-struktura” të tilla si Terramesh 74 metra e lartë dhe Paralink për përforcimin e mureve të dheut, duke mbështetur një pistë të aeroportit në Indi Veri-Lindore; një nga muret e lartë të tilla në botë.

Koncepti dhe projektimi është me vlerë për ne. Ekspertiza jonë në shërbimet e ndërtimit do të thotë se kemi parasysh lehtësinë e ndërtimit përgjatë fazave së konceptit dhe projektimit; nuk është  mirë të sigurosh një zgjidhje të madhe, në qoftë se ajo është më e shtrenjtë për tu ndërtuar!

Risi të vazhdueshme. Inovacioni në produkte të reja është një proces i vazhdueshëm; ne kemi paraqitur kohët e fundit një shtresë të re polimere e ekologjike për produktet tona të rrjetave me tela çeliku, i cili ofron gjithashtu një jetë më të gjatë të projektimit!

Zgjidhje

AL

need more information maccaferri