SDC11833

Rreziku fizik dhe ekonomik i shkarjes së shkëmbinjve. Mbrojtja ndaj Shkarjes së Shkëmbinjve dhe zbutja e tyre janë elemente kyçe në sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës, minierave, ndërtesave apo njerëzve. Edhe rëniet e vogla të shkëmbijve, rrjedhjet me mbetje ose mund të bllokojnë infrastrukturën mund të ketë ndikim të madh ekonomike përtej shkarjeve të menjëhershme. Kjo aplikohet gjithashtu edhe për ndërtesa ose instalime të tjera në rrezik të dëmtimit nga shkarja e shkëmbijve, orteqeve ose rrjedhjet e mbetjeve.

Dekada përvoje dhe zgjidhjesh. Me përvojë mbi 60 vjet në sistemet e mbrojtjes ndaj shkarjes së shkëmbinjve dhe zbutjen e rreziqeve natyrore, ne ofrojmë një gamë të gjerë të “sistemeve Mac.RO” për të stabilizuar fasadat shkëmbore, skarpatet dhe masat e dëborës, duke ulur rreziqet dhe kostot. Këto sisteme të reja plotësojnë zgjidhjet tona ekzistuese që janë përdorur historikisht për të kapërcyer problemet e hidro-gjeologjike të tilla si rrjedhjet e mbetjeve dhe rrëshqitje të cekta të tokës. Këto ndërhyrje historike përfshijnë perdet rrjetë për rënien e shkëmbinjve, gabionët dhe strukturat e kontrollit materasë Reno, të projektuar për të devijuar, kontrolluar dhe përballuar rrezikun natyror.

Kuptimi i nevojve të klientit. Shërbimi ynë fillon me të kuptuarit e rrezikut natyror që klientët tanë janë përballur, pastaj në përzgjedhjen e sistemit që është më i përshtatshëm dhe me kosto efektive.

Të thjeshta, të qëndrueshme dhe efektive. Ne e pranojmë se instalimi i sistemeve për mbrojtjen ndaj rënies se shpeshtë të shkëmbinjve në shpatet shkëmbore në vende të largëta mund të testohet. Prandaj, ne kemi siguruar që sistemet tona të jenë të thjeshtë për tu instaluar, të qëndrueshëm dhe efektivë. Në të vërtetë, barrierat tona ndaj rënies së shkëmbinjve janë zhvilluar në bashkëpunim me kontraktorët specialisët për të përfshirë përvojën në ndërtim që nga fillimi i projektit.

Software-i ynë i bërë me porosi. Për të ndihmuar në procesin e projektimit, ne kemi zhvilluar dy softëare për projektim teknik, Macro1 dhe Macro2 për të zgjedhur zgjidhje të përshtatshme për perdet rrjetë dhe stabilizimit të fasadave.

Zgjidhjet tona janë të testuara dhe të certifikuara. Zgjidhjet tona janë të certifikuara dhe të testuara nga institutet dhe standardet më të fundit teknike duke përdorur teknikat e nivelit më të lartë të modelimit dhe software.
Barrierat dinamike tona ndaj rënies së shkëmbinjve janë testuar dhe vërtetuar në përputhje me European Test and Approval Udhëzimi 27 (ETAG27) të Organizatës Evropiane për Miratimet Teknike (EOTA). Barrierat tona janë gradualisht duke u vlerësuar me verifikimi pasues ETA e të detajuar për sistemet e prodhimit, furnizimit dhe bashkëpunimit ka bërë të mundur dhënien e markës CE për sistemet e barrierave.

Zgjidhje

AL

need more information maccaferri