BR DR MacDrain for horizontal and vertical drainage

Mbrojtja e mjedisit përmes inxhinierisë. Mbrojtja e mjedisit ka qenë një objektiv i korporatës që kur ofruam zgjidhje për punimet hidraulike dhe zgjidhjet ndaj mbrojtjes erozionit rreth 100 vjet më parë. Kjo zonë e aplikimeve përfshin mbrojtjen e tokave të pambrojtura, reduktimin e erozionit nëpërmjet stabilizimit.

Kërcënimet graduale. Këto sipërfaqe të dherave nuk janë të ekspozuar ndaj forcave të vazhdueshme hidraulike të lumenjve dhe kanaleve, por forcat rastësore të lag’jes dhe tharjes së erozionit nga era, shiu dhe graviteti. Nëse lejohet të vazhdojë, humbja e vegjetacionit, habitateve dhe dherave ndodhë për pasojë.

Veprimet e duhura ndaj rrezikut. Filozofia jonë është që tu ofrojmë klientëve një gamë të konsiderueshme, për mbrojtjen ndaj erozionit dhe teknikat të drenazhimit në mënyrë që niveli i ndërhyrjes të jetë i përshtatshëm për rrezikun e hasur të erozionit.

Zgjidhje

AL

need more information maccaferri